Rola prawnika specjalizującego się w RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło wiele zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, które dotykają niemal każdej organizacji operującej na terenie Unii Europejskiej. Wdrożenie i przestrzeganie tych przepisów to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, w którym nieocenioną pomocą służy prawnik specjalizujący się w RODO. Poniżej omówiono kluczowe aspekty, w jakich specjalista ds. ochrony danych może wspierać firmy.

1. Wdrożenie przepisów RODO

Wdrożenie RODO wymaga nie tylko dogłębnej analizy procesów przetwarzania danych w organizacji, ale również dostosowania ich do wymogów rozporządzenia. Prawnik RODO pomaga w:

Audycie danych: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu przetwarzania danych, który pozwoli zidentyfikować, jakie dane są zbierane, w jakim celu, jak są przechowywane i kto ma do nich dostęp.

Ocena wpływu na ochronę danych (DPIA): W przypadkach, gdy przetwarzanie może wiązać się z wysokim ryzykiem dla praw osób, których dane dotyczą, prawnik pomoże w przeprowadzeniu Oceny Wpływu na Ochronę Danych.

Polityki i procedury: Tworzenie lub aktualizacja wewnętrznych polityk i procedur, aby zapewnić, że organizacja przestrzega RODO. To obejmuje polityki dotyczące zgody, przechowywania danych, zarządzania naruszeniami danych i reagowania na nie.

2. Szkolenia i podnoszenie świadomości

Prawnik specjalizujący się w RODO często zajmuje się również szkoleniem pracowników na temat ich obowiązków i najlepszych praktyk związanych z ochroną danych. Edukacja jest kluczowym elementem zapewnienia zgodności z RODO, ponieważ pracownicy są często pierwszą linią obrony przed naruszeniami danych.

3. Doradztwo bieżące i monitoring

Zgodność z RODO nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem. Prawnik ds. RODO może służyć jako stały doradca w kwestiach ochrony danych, monitorując zmiany w prawie i adaptując strategie organizacji w odpowiedzi na te zmiany.

Aktualizacje prawne: Prawnik może informować organizację o zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych i doradzać, jak te zmiany wpłyną na obecne procesy.

Reprezentacja przed organami nadzorczymi: W przypadku dochodzeń prowadzonych przez organy ochrony danych, takie jak Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce, prawnik może reprezentować firmę, zarówno podczas inspekcji, jak i w postępowaniach administracyjnych.

4. Radzenie sobie z incydentami związanymi z danymi

W przypadku naruszenia danych, prawnik RODO pomoże w zarządzaniu kryzysem, co obejmuje:

Notyfikacje o naruszeniach: Pomoc w określeniu, czy i kiedy należy powiadomić organy nadzorcze oraz poszkodowane osoby.

Działania zaradcze: Doradztwo w planowaniu działań mających na celu minimalizację szkód wynikających z naruszenia oraz zapobieganie przyszłym naruszeniom.

Sprawdź więcej na https://www.krp-ks.pl/specjalizacje/ochrona-danych-osobowych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − osiemnaście =